Standard parts from engineering plastics

. .

Extrudované profily

Pre vedenie doštičkových reťazí slúžia extrudované ploché pásky alebo profily tvarovaného prierezu. Súčasťou sortimentu sú plastové vodiace profily, nasadzované alebo zásuvné na kovové konštrukcie zábradlí dopravných liniek.

  Extrudované profily     

Vedenia remeňov

Štandardné plastové obrábané profily pre vedenia klinových, plochých a kruhových remeňov. Výhodou plastových profilov je vysoká odolnosť voči opotrebovaniu, nízky súčiniteľ trenia, samomaznosť, nezávadnosť v styku s potravinami, schopnosť tlmenia vibrácií, takmer nulová nasiakavosť.

  Vedenia remeňov 

Vedenie valčekových reťazí

Štandardné plastové obrábané profily pre vedenia valčekových reťazí. Výhodou plastových profilov je vysoká odolnosť voči opotrebovaniu, nízky súčiniteľ trenia, samomaznosť, nezávadnosť v styku s potravinami, schopnosť tlmenia vibrácií, takmer nulová nasiakavosť.

  Vedenia valčekových reťazí     

Vedenie článkových reťazí

Štandardné plastové obrábané profily pre vedenia článkových. Výhodou plastových profilov je vysoká odolnosť voči opotrebovaniu, nízky súčiniteľ trenia, samomaznosť, nezávadnosť v styku s potravinami, schopnosť tlmenia vibrácií, takmer nulová nasiakavosť.

  Vedenia článkových reťazí