TechPlasty a COVID-19

 

Vážení zákazníci,
spoločnosť TechPlasty aktívne monitoruje aktuálnu situáciu ohľadne šírenia nového koronavírusu COVID-19 a jej dopad na služby našej spoločnosti.

V nadväznosti na mimoriadne opatrenia a vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky, ktorý nariadil  Ústredný krízový štáb SR s cieľom zamedziť šíreniu nákazy novým koronavírusom COVID-19 a je v platnosti od 16. marca 2020 si vás dovoľujeme informovať o týchto dočasných opatreniach a dopadoch na služby poskytované spoločnosťou TechPlasty

1) Firma TechPlasty bude naďalej poskytovať svoje služby, prijímať objednávky a dodávať objednaný tovar svojim zákazníkom.
2) Prešli sme výhradne na elektronické formy komunikácie so zákazníkmi a dodávateľmi - e-mail, telefón, fax. Objednávky prijímame len elekronicky. Technické poradenstvo poskytujeme výhradne e-mailom alebo telefonicky. Osobné stretnutia so zákazníkmi nie sú teraz možné.
3) Zrušili sme hotovostné platby za tovar. Tovar je možné zaplatiť výhradne prevodom na účet. Ak vám tovar zašleme na dobierku bude kuriér požadovať platbu kartou (nie v hotovosti).
4) Tovar odosielame prednostne zbernou službou - kuriérom a len v odôvodnených prípadoch je možný osobný odber (je nutné dohovoriť vopred)
5) Pri nakládke a vykládke tovaru v našich priestoroch žiadame vodičov, aby mali na tvári ochranné prostriedky. Po nevyhnutnej manipulácii s vozidlom  musia zostať vo vozidle, až do ukončenia vykládky/nakládky.
6) Pracovná doba bola skrátená. Služby poskytujeme v pracovných dňoch len do 15:00.

Veríme, že obmedzenia, ktoré tieto naše opatrenia prinesú, prijímete s pochopením. O ich úpravách alebo ich zrušení Vás budeme informovať na tejto stránke.
Ďakujeme.

TechPlasty